ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น


 • ArtistOfDesign--AZPledge-2011.gif
  ชื่อของยาในการผลิตยานั้น องค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ต้องมีชื่อของยาบนกล่องยาหรือฉลากยา 3 ประเภทคือ 1.ชื่อทางเคมีเป็นชื่อที่บอกถึงสารประกอบทางเคมีที่ใช้ทำเป็นยา ชื่อท...

 • Numbers.jpg
  ยาทุกชนิดมีวันหมดอายุหรือวันสิ้นอายุ การที่ยาหมดอายุหมายความว่า ยานั้นไม่มีประสิททธิภาพในการรักษาโรค เนื่องจากตัวยาสลายตัวหรือไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ วันหมดอายุของยาจะระบุไว้ที่ฉลากข้...

 • 26_201005061108361..jpg
  หลายท่านอาจจะสงสัยว่า การกินยา "ก่อนอาหาร", "หลังอาหาร", "หลังอาหารทันที" หรือ "พร้อมอาหาร" นั้นมีวิธีกินที่แตกต่างกันอย่างไร ต้องกิน ก่อนหรือหลัง อาหารกี่นาที ข้อแนะนำการใช้ยา ยาก...

 • spd_20130913140859_b.JPG
  การเก็บรักษายาทั่วไป ควรเก็บไว้ในที่ไม่อับชื้นและแสงแดดส่องไม่ถึง ยาเก็บในตู้เย็น โดยทั่วไปจะเก็บไว้ในอุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส หรือชั้นใต้ช่องแช่แข็งลงมา ห้ามเก็บในช่องแช่แข็...

 • 01_103.jpg
  หากรับประทานยาแล้ว.... รู้สึกมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นเช่น มีผื่นคันตามตัวมีจ้ำที่ผิวหนังหน้ามืดแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกหรือใจสั่นให้หยุดยาและมาปรึกษาแพทย์ทันที*** ข้อแนะนำ กรุณานำยา...
Visitors: 100,549,724