ชื่อสามัญทางยา

ชื่อสามัญทางยาหรืออาจเรียกอีกอย่างว่า "ชื่อเจเนอริก" เป็นชื่อที่จะระบุว่ายานั้นๆประกอบด้วยตัวยาอะไร หรือเป็นชื่อที่แสดงถึงแหล่งที่มาของยา เช่น พาราเซตามอล ที่ใช้ระงับอาการปวดและลดไข้ หรือทิงเจอร์ฝิ่น ที่ใช้ระงับอาการท้องเดิน เป็นชื่อสามัญทางยาที่ระบุแหล่งที่มาว่าเป็นยาที่สกัดมาจากสารประเภทฝิ่น เป็นต้น

 

 < Back 

<<< กลับสู่หน้าหลัก 

Visitors: 100,549,768