ชื่อการค้า

ชื่อการค้ามักจะเป็นชื่อที่อ่านง่าย จำง่าย ตั้งขึ้นโดยบริษัทผู้ผลิตยาที่ได้นำสารเคมีที่เป็นตัวยานั้นๆมาผลิต บางบริษัทได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ชื่อการค้าของเขาไว้ ชื่อการค้าที่จดทะเบียนแล้วจะมีเครื่องหมาย "R" อยู่เหนืออักษรตัวสุดท้ายของชื่อนั้น ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย บริษัทอื่นไม่สามารถใช้ชื่อการค้านั้นได้ บริษัทผู้ผลิตจะทุ่มเทการโฆษณาให้ชื่อการค้าของยาเป็นที่รู้จักของแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป เพื่อผลทางการตลาด ตัวยา 1ตัว มักจะมีชื่อการค้ามากมาย ตามจำนวนบริษัทที่ผลิตยานั้น

 

 < Back 

<<< กลับสู่หน้าหลัก 

Visitors: 100,550,218