การจัดหน้าร้าน

การจัดร้านที่เป็นสัดส่วนเป็นหมวดหมู่

ประเด็นสำคัญที่จะดึงดูดผู้ป่วยหรือลูกค้าให้เข้ามาในร้านยาของเราคือ  รูปลักษณ์ของร้านยาที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น มีการจัดร้านที่เป็นสัดส่วน เป็นหมวดหมู่  ได้แก่

 

 • จัดยาแยกตามหมวดหมู่ทางเภสัชวิทยา  เช่น กลุ่มยาระบบทางเดินอาหาร กลุ่มยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ กลุ่มยาต้านจุลชีพ  ในกรณียาหลอดหรือยาครีมที่ใช้ภายนอกทั้งหลายก็แยกประเภทเป็นยาทาพวกสเตียรอยด์ ยาทารักษาเชื้อรา ยาทารักษาการติดเชื้อแบคทีเรียและกลุ่มยาทาถูนวด เป็นต้น  ประโยชน์ของการจัดเรียงแบบนี้ นอกจากจะทำให้ร้านยาดูน่าเชื่อถือแล้ว ยังทำให้หาง่าย เลือกหยิบง่าย ดูแลสต๊อกง่าย และโอกาสเกิดความผิดพลาดในการหยิบยาน้อยลงด้วย

 

 • จัดยาให้อยู่ในลักษณะหยิบง่าย และนำยาที่มาก่อนออกขายก่อน ส่วนยาที่มาทีหลังก็ขายทีหลัง  เพื่อที่จะได้ไม่มียาเก่าจนใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้ว และโอกาสที่ยาจะค้างสต๊อกจนเสียหายก็จะน้อยลง

 

 • ยาบางประเภทเป็นยาพื้นฐานที่ผู้ซื้อสามารถหยิบซื้อหรือเลือกซื้อได้ด้วยตนเอง เราจึงอาจจัดแบ่งมุมใดมุมหนึ่งของร้านเพื่อวางกลุ่มยาประเภทนี้ให้ลูกค้าเลือกหยิบเองได้  การจัดวางลักษณะนี้นับเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทางด้านจิตวิทยาที่ต้องการดูและตัดสินใจเอง ต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการซื้อ ตัวอย่างกลุ่มยาประเภทนี้ได้แก่  ยาหม่อง ยาดม ยาลม ยาสามัญประจำบ้าน หรือยาบรรจุเสร็จทั้งหลาย เป็นต้น

 

 • กรณีที่เป็นร้านยาและมินิมาร์ทรวมอยู่ด้วยกัน ควรแยกสัดส่วนพื้นที่จัดวางให้ชัดเจนเป็นระเบียบ

 

 • กรณีที่ต้องการวางโฆษณาหรือข้อมูลแผ่นพับ ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทต่างๆ ควรจัดวางเป็นมุมๆ ให้ดูเป็นสัดส่วนไม่วางระเกะระกะ เพื่อความเป็นระเบียบงามตาของร้านยา และไม่ควรปิดโปสเตอร์หรือแขวนวัสดุอุปกรณ์อื่นใดกระจัดกระจาย จะทำให้ร้านยาดูเลอะเทอะ รุงรัง และขาดความเป็นระเบียบ

 

สิ่งที่ควรคำนึงเสมอคือ สภาพภายในร้านยาต้องดูโปร่งสะอาดตา ตามชั้นวางสินค้าหรือชั้นวางยาตลอดจนขวดยาต่างๆไม่ควรมีฝุ่นจับ การเรียงยาควรเรียงเอาหน้าหันออกมาเป็นแนวเดียวกัน เช่น ถ้าเอาด้านภาษาไทยออกก็ควรเป็นภาษาไทยทั้งหมด ถ้าเป็นด้านภาษาอังกฤษก็ควรเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

 

ที่มา: คู่มือร้านยา ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น และแนวทางการซักถามเพื่อให้การรักษาขั้นต้น โดย จิรัชฌา อุดมชัยสกุล


 • imageดเเs.jpg
  ผู้ปฏิบัติการในร้านยา ไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรหรือผู้ช่วยต่างๆ ควรมีบุคลิกน่าเชื่อถือ แต่งตัวสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบ พูดจาสุภาพ มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส และที่สำคัญคือ "มีน้ำใจบริการ...

 • air.jpg
  การเปิดร้านยาหรือทำธุรกิจใด ๆ ก็แล้วแต่ที่สำคัญพื้นฐานคือ 1. เงินลงทุน ทุกธุรกิจต้องมีการลงทุน การจะลงในธุรกิจใดต้องประมาณเงินลงทุนให้ดี มีเจ้าของกิจการจำนวนไม่น้อยที่ต้องใช้งบบาน...
Visitors: 100,549,724