องค์ประกอบของผู้ปฏิบัติการในร้านยา

 

ผู้ปฏิบัติการในร้านยา

ไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรหรือผู้ช่วยต่างๆ ควรมีบุคลิกน่าเชื่อถือ แต่งตัวสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบ

พูดจาสุภาพ มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส

                 

                     และที่สำคัญคือ "มีน้ำใจบริการ" ตลอดจนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 

สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกค้ามีความประทับใจ และเป็นลูกค้าประจำของเราต่อไป


  • images.jpg
    การจัดร้านที่เป็นสัดส่วนเป็นหมวดหมู่ ประเด็นสำคัญที่จะดึงดูดผู้ป่วยหรือลูกค้าให้เข้ามาในร้านยาของเราคือ รูปลักษณ์ของร้านยาที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น มีการจัดร้านที่เป็นสัดส่วน เป็นห...

  • air.jpg
    การเปิดร้านยาหรือทำธุรกิจใด ๆ ก็แล้วแต่ที่สำคัญพื้นฐานคือ 1. เงินลงทุน ทุกธุรกิจต้องมีการลงทุน การจะลงในธุรกิจใดต้องประมาณเงินลงทุนให้ดี มีเจ้าของกิจการจำนวนไม่น้อยที่ต้องใช้งบบาน...
Visitors: 100,549,768