วิธีการกินยา

หลายท่านอาจจะสงสัยว่า การกินยา "ก่อนอาหาร", "หลังอาหาร", "หลังอาหารทันที" หรือ "พร้อมอาหาร" นั้นมีวิธีกินที่แตกต่างกันอย่างไร ต้องกิน ก่อนหรือหลัง อาหารกี่นาที 

ข้อแนะนำการใช้ยา

ยาก่อนอาหาร  โดยทั่วไปรับประทานก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง ยกเว้น ยาบางชนิด ที่มีข้อแนะนำพิเศษ

ยาหลังอาหาร  โดยทั่วไปรับประทานหลังอาหารสิบห้านาทีถึงครึ่งชั่วโมง

ยาหลังอาหารทันที  ให้รับประทานหลังอาหารทันที เช่น ยาลดการอักเสบปวดข้อหรือกล้ามเนื้อ

ยาพร้อมอาหาร  โดยทั่วไปรับประทานพร้อมไปกับอาหารในมื้อนั้นๆ

 

 

< Back 

 <<< กลับสู่หน้าหลัก 

Visitors: 100,549,768