เตรียมร้านใหม่/ร้านยาเปิดใหม่

 
การตกแต่งร้าน อุปกรณ์ ชั้นวาง รูปแบบร้าน แสงสว่าง
 
รูปแบบร้านขึ้นกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย-ทำเลอย่างมาก ลูกค้าปัจจุบันมีความรู้เรื่องยามากขึ้น สังเกตการณ์เก็บรักษาและวันเวลาหมดอายุมากขึ้น ดังนั้นร้านที่ตกแต่งด้วยรูปแบบใหม่ มีเครื่องปรับอากาศ แสงสว่างเพียงพอ(ความสูงของไฟจากพื้นไม่ควรเกิน 2.5-2.75 เมตร หากสูงกว่านั้นต้องมีการติดตั้งระบบแสงสว่างที่สิ้นเปลืองมากขึ้น แสงไฟที่สว่างทำให้มองเห็นสินค้าแจ่มชัดดูสะอาด แต่สิ่งที่ต้องระวังคือระวังสินค้าสีซีด สินค้าที่ขายช้าไม่ควรให้สัมผัสกับไฟนาน ๆ หรือต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนชนิดสินค้าเสมอ สีที่นิยมในการตกแต่งร้านจะเป็นสีขาว หรือสีอ่อนเช่น ฟ้าอ่อน เขียวอ่อน เพื่อให้ร้านยาดูสะอาดน่าเข้า
Visitors: 100,549,724