การเก็บรักษายา

 

การเก็บรักษายาทั่วไป  ควรเก็บไว้ในที่ไม่อับชื้นและแสงแดดส่องไม่ถึง

ยาเก็บในตู้เย็น  โดยทั่วไปจะเก็บไว้ในอุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส หรือชั้นใต้ช่องแช่แข็งลงมา ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง

ยาผงผสมน้ำรับประทานฆ่าเชื้อสำหรับเด็ก  หลังจากผสมน้ำแล้วไม่ควรใช้เกิน 7วัน ขณะที่ไม่ใช้ยาควรเก็บยาในตู้เย็นใต้ช่องแช่แข็งลงมา ห้ามเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง

ยาหยอดตา  หลังจากเปิดใช้แล้วจะเก็บไว้ได้ไม่เกิน 1เดือน โดยทั่วไปจะเก็บในตู้เย็นชั้นใต้ช่องแช่แข็งลงมา ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง

ยาป้ายตา  หลังเปิดใช้แล้วจะเก็บไว้ได้ไม่เกิน 3เดือน โดยทั่วไปสามารถเก็บไว้ได้ในอุณหภูมิห้องปกติ

 

< Back

 <<< กลับสู่หน้าหลัก

Visitors: 100,550,218