ยาทรามาดอล (Tramadol)

อย.เตือนใช้ "ยาทรามาดอล" ผิดวัตถุประสงค์ หรือเกินขนาด อาจตายได้

     ยาทรามาดอล (Tramadol) จัดอยู่ในกลุ่มยาแก้ปวดที่ใช้ระงับปวดที่รุนแรงถึงรุนแรงมากที่สุด แต่ไม่มีฤทธิ์ลดไข้ ยากลุ่มนี้อาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงสูง ได้แก่ ทำให้มีอารมณ์แปรปรวน, มีนงง, เคลิ้ม, เฉื่อยชา ที่สำคัญหากได้รับยาเกินขนาดจะทำให้เกิดภาวะอื่นๆตามมา เช่น รูม่านตาหด, ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานล้มเหลว, ชัก, ระบบการหายใจทำงานช้าลงจนอาจถึงขั้นหยุดหายใจได้ อาจทำให้ช็อกถึงแก่ชีวิตได้

 

     มาตรการทางกฎหมาย

  • ยาทรามาดอล (Tramadol) จัดเป็น "ยาอันตราย" ต้องจำหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาต และต้องส่งมอบยาโดยเภสัชกร ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  • ผู้รับอนุญาตขายยาและเภสัชกร ต้องร่วมกันจัดทำบัญชีการซื้อ ขาย ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบัน
  • เภสัชกรต้องส่งมอบยาตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่จ่ายยาให้กับผู้ที่ไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ และจ่ายในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

   

      บทลงโทษ

  • กรณีร้านขายยาไม่มีใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5ปี และปรับไม่เกิน 10,000บาท
  • กรณีไม่จัดทำบัญชีการซื้อ หรือขายยา
    • ผู้รับอนุญาต มีโทษปรับตั้งแต่ 2,000-10,000บาท
    • เภสัชกร มีโทษปรับตั้งแต่ 1,000-5,000บาท
  • กรณีร้านขายยาทรามาดอล (ซึ่งเป็นยาอันตราย) ในระหว่างที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้รับอนุญาตมีความผิด มีโทษปรับตั้งแต่ 1,000-1,500บาท

 

***ที่มาของข้อมูล: PHARMATIME ปีที่10 ฉบับที่103, ก.ย.-ต.ค.2556, สกู๊ปปก, หน้า18.

 

 

Visitors: 100,549,768