Vitamin B

วิตามิน บี
ปริมาณสูง
สมองปลอดโปร่ง
อารมณ์แจ่มใส พร้อมรับวันใหม่

 

วิตามินบี ปริมาณสูง VS ความเครียด

ความเครียด บั่นทอนสุขภาพ
ในชีวิตประจำวัน เราต้องเผชิญ
กับความเครียดอย่างหลีกไม่พ้น
โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์สามารถ
ทนต่อความเครียดได้ระดับหนึ่งเท่านั้น
แต่ถ้าความเครียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
และปล่อยให้สะสมมากเกินความสามารถ
ที่จะปรับตัวได้ จะเป็นภัยเงียบที่ส่ง
ผลเสียต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

 

"ความเครียด" ภัยร้ายทำลายสุขภาพ   

ความเครียด จะเริ่มต้นจากอารมณ์ ความรู้สึกและสภาพ
จิตใจทางด้านลบ เช่น รู้สึกวิตกกังวล คับข้องใจ อารมณ์เสีย
ขาดสมาธิ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อเนื่องไปยังร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ
อ่อนเพลีย กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เป็นต้น ถ้าปล่อยให้ความเครียดเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานาน อนุมูลอิสระและสารเคมีที่หลั่ง
ออกมาให้ภาวะเครียด จะเป็นตัวเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆได้ เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง
เบาหวาน เป็นต้นจะเห็นว่า ผู้ที่มีความเครียดเป็นประจำ ไม่ได้เพียงกระทบต่อชีวิตประจำวันเท่านั้น
แต่อาจเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังต่างๆ ที่ทำร้ายสุขภาพโดยไม่รู้ตัวในระยะยาว

 

วิตามินบี กับการจัดการความเครียด

   การผ่อนคลายความเครียดทำได้หลายวิธี นอกจากการพักผ่อน ออกกำลังกาย ทำสมาธิแล้ว อีกวิธีหนึ่งที่มีผลการวิจัย
ทางการแพทย์ว่าสามารถช่วยบรรเทาความเครียด และทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้ คือการรับประทานวิตามินบีปริมาณสูง (1)

 

วิตามินบี ผ่อนคลายความเครียดได้อย่างไร

   ในภาวะที่ร่างกายเผชิญกับความเครียด สมองและระบบประสาทต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก และต้องใช้วิตามินบีมากขึ้นด้วย
เพื่อเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในขบวนการสร้างพลังงานจากสารอาหาร ดังนั้นในขณะเครียดวิตามินบีจึงถูกใช้หมดลงอย่างรวดเร็ว
ผลก็คือระบบต่างๆของร่างกาย รวมถึงสมองและระบบประสาทจะขาดพลังงานในการทำงาน ซึ่งนำไปสู่ภาวะเครียดที่รุนแรงยิ่งขึ้น
ผู้อยู่ในภาวะเครียดจึงควรได้รับวิตามินบี ปริมาณสูงเพียงพอเพื่อใช้เปลี่ยนสารอาหารให้เป็นพลังงานแก่ระบบต่างๆของร่างกาย
รวมถึงสมองและระบบประสาทได้ทันที

 

วิตามินบี ช่วยให้พลังงาน พร้อมรับวันใหม่ 

  วิตามินบีแต่ละชนิด จะทำงานร่วมกัน และเป็นส่วนประกอบสำคัญช่วยในการเผาผลาญอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน
ให้เป็นพลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันและวิตามินบียังมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตและขบวนการสร้าง
เม็ดเลือดเพื่อนำพาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ได้อย่างทั่วถึง ทำให้ร่างกายมีพลังงานพร้อมเผชิญกับภารกิจได้อย่างสดชื่นตลอดวัน

 

วิตามินบี ช่วยให้สมองปลอดโปร่ง ฉับไว อารมณ์แจ่มใส

  มีการศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประโยชน์ของวิตามินบีปริมาณสูงต่อภาวะความเครียด โดยให้กลุ่มตัวอย่าง 120 คน
รับประทานวิตามินบี 1 ปริมาณ 50 มิลลิกรัม/วัน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 เดือน ติดตามผลด้านอารมณ์ ความจำ และระยะ
เวลาการตอบสนอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอารมณ์ที่พัฒนาดีขึ้นคือทำให้สมองปลอดโปร่ง อารมณ์ดีขึ้น รู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้น
และมีปฏิกิริยาการตอบสนองที่เร็วขึ้นอีกด้วย จะเห็นว่าวิตามินบี มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ผ่อนคลาย
และยังช่วยให้สมองปลอดโปร่ง มีสมาธิ การเรียนรู้ และอารมณ์ที่ดีขึ้นด้วย (1)

 

ร่างกายต้องการวิตามินบีมากขึ้น แต่สร้างเองไม่ได้

  วิตามินบี เป็นวิตามินที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้จึงต้องได้รับจากอาหารหรือวิตามินเสริมเท่านั้น และด้วยวัฒนธรรม
การบริโภคอาหารจานด่วนที่มีคุณค่าน้อยลง การนิยมบริโภคข้าวขัดสี การหุงต้มที่สูญเสียวิตามินบี 10-50 เปอร์เซ็นต์ สังคม
ที่มีการดื่มสังสรรค์บ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งพบว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำมักขาดวิตามินบี ปัจจัยที่ยากจะ
หลีกเลี่ยงเหล่านี้ ล้วนส่งผลทำให้ร่างกายได้รับวิตามินบีลดลงนอกจากนี้การดำเนินชีวิตในสังคมเมืองที่มีการแข่งขันสูง
ส่งผลให้เผชิญกับความเครียดจากการทำงาน การเรียน ทำให้ร่างกายมีความต้องการใช้วิตามินบีมากขึ้น จนอาจเป็นสาเหตุให้
วิตามินบีไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

 

ใครบ้างที่ควรเสริมวิตามินบี

 • ผู้บริหารทุกระดับ
 • ผู้ที่มีความเครียดเป็นประจำ
 • นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนหนัก
 • ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
 • ผู้ป่วยพักฟื้น ผ่าตัด
 • ผู้ที่มีอาการชาปลายมือ ปลายเท้า

 

การเลือกสูตรวิตามินบี

 • ควรพิจารณาเลือกสูตรที่ประกอบด้วยวิตามินบีหลายชนิดและครบถ้วน เพราะวิตามินบีจะทำหน้าที่ร่วมกันในการทำให้

ปฏิกิริยาต่างๆมากมายในร่างกาย เป็นไปอย่างต่อเนื่องสมบูรณ์โดยวิตามินบีที่สำคัญ ได้แก่
         

                ไธอะมีน (บี1)                  ไบโอติน (บี7)
                โรโบฟลาวิน (บี2)            อินโนซิทอล (บี8)
                นิโคตินามายด์ (บี3)         กรดโฟลิค (บี9)
                กรดแพนโทเทนิค (บี5)     โคลีน (บี11)
                ไพริดอกซิน (บี6)             ไซยาโนโคบาลามิน (บี12)

ควรมีปริมาณของวิตามินบีสูงเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

โดยขนาดแนะนำของวิตามินบี แต่ละชนิด คือ 25-300 มิลลิกรัม/วัน (25-300 ไมโครกรัม สำหรับวิตามินบี7, บี9, บี12)(3)

ควรเลือกสูตรสมดุล คือ วิตามินบีแต่ละชนิดมีปริมาณเท่ากันเพื่อไม่ให้ขัดขวางการดูดซึมซึ่งกันและกัน

หรืออาจกล่าวได้ว่าการได้รับวิตามินบีชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป จะไปแย่งการดูดซึมวิตามินบีตัวอื่นได้(3)

 

High Content B Vitamins


How does B vitamins work?

B vitamins are essential in the metabolic process of
all living cells by serving as coenzymes in the processing
of food to produce energy. B vitamins are also important
in functioning of nervous system and beneficial during
period of increased physical and mental stress.

 

What are ther results we can get from taking B vitamins?

- Stress relieves
- Clear head. Feel fresh.
- Treatment of B vitamins deficiency.
- Improve liver function.

 

Who should take B vitamins?

- Person who has stress.
- Students who study hard.
- Person who usually drink alcohol.
- Person on illness or surgery.

 

How to take B vitamins?

- Optimum Daily Intake for each B vitamin is 25-300 mg.
(and 25-300 mcg for B12, folic acid and biotin)(3)

 

References:
1. Benton D., Griffiths R., Haller J. Thiamine supplementation mood and cognitive functioning.
Psychopharmacology, 1997. 129: 66-71.
2. Janet Zand., Allan N., James B. Lavelle. Smart Medicine for Healthier Living.
3. Lieberman S., Bruning N. Water-Soluble Vitamins. The Real Vitamin and Mineral Book. 3rd ed. 2004. 104-108
4. Martin M. The B Vitamins. Continuing Education Module: 1-7
5. Michael T. Murray. Stress Management. Encyclopedia of Natural Medicine, 2nd edition: 175-187.

 

สนับสนุนข้อมูลโดย ศูนย์ข้อมูลวิชาการ
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด
120 หมู่ 11 อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์ ชั้น9 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0 2769 5444 โทรสาร. 0 2769 4244
website: www.megawecare.co.th
E-mail address: megath@megawecare.com
www.facebook.com/megawecare


 • วิตามินเอเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันและเก็บสะสมในตับ มี 2 รูปแบบคือ เรทินอล และเบตาแคโรทีนพบมากในอาหารจำพวก ตับ น้ำมันตับปลา นม ไข่แดง มันเทศ แครอทผักบุ้ง ฟักทอง มะเขือเทศ เป็นต้นหน...

 • วิตามินบี 1 (ไทอะมีน)เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำได้ดี สามารถขับออกจากร่างกายได้ง่าย พบได้มากในอาหารจำพวกเนื้อหมู ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ถั่วเมล็ดแห้ง งา ไข่แดง และอื่...

 • วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน)ร่างกายต้องการวิตามินบี 2 เพื่อทำงานร่วมกับเอนไซม์ ในกระบวนการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันให้ได้พลังงาน วิตามินบี 2 ถูกทำลายได้ง่ายด้วยแสงแดด จึงพบก...

 • วิตามินบี 3 (ไนอะซิน)ร่างกายสามารสังเคราะห์วิตามินบี 3 ได้เองโดยใช้กรดอะมิโนทริปโตแฟน จัดเป็นวิตามินที่ละลายน้ำอีกประเภทหนึ่ง แหล่งที่พบได้แก่ ปลา เนื้อไม่ติดมัน ตับ จมูกข้าสาลี ไข...

 • วิตามินบี 6(ไพริด็อกซิน)จัดอยู่ในกลุ่มวิตามินที่ละลายน้ำ ร่างกายนำไปใช้ได้คือรูปของ ไพริด็อกซิน ร่างกายเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นในการสร้างแอนติบอดีและเม็ดเลือดแดง แหล่งที่พบได้แ...

 • ไบโอติน (Biotin)ไบโอติน มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า วิตามินเอช (Vitamin H) จัดอยู่ในกลุ่มวิตามินบีที่ละลายน้ำ ทำงานร่วมกับวิตามินบีอื่นๆ ในกระบวนเผาผลาญอาหารให้ได้พลังงาน โดยเฉพาะอาหารป...

 • อิโนซิทอลอิโนซิทอล จัดเป็นวิตามินชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้ดีและจัดอยู่ในตะกูลของวิตามินบี ซึ่งพบได้ในอาหารจำพวกตับ ถั่วชนิดต่าง ๆจมูกข้าวสาลี บริวเวอร์ยีสต์ เป็นต้น ...

 • โฟลิกโฟลิกจัดอยู่ในกลุ่มวิตามินบีรวม ซึ่งทำงานร่วมกับวิตามินบีอื่นๆ โดยเฉพาะวิตาบินบี 12 แหล่งอาหารที่พบมากได้แก่ ผักที่มีใบสีเขียวเข้ม ตับ ฟักทอง ไข่แดง จมูกข้าวสาลี อะโวคาโด กรดโ...

 • โคบาลามิน (วิตามินบี 12)เป็นวิตามินชนิดที่ละลายน้ำ จำเป็นสำหรับการทำงานของระบบประสาท การเจริญเติบโตในวัยเด็ก และควบคุมความอยากอาหาร ผู้รับประทานมังสวิรัติมีแนวโน้มขาดวิตามินชนิดนี...

 • โคลีนจัดอยู่ในกลุ่มวิตามินบีรวม และเป็นสารที่ช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญในร่างกาย จำเป็นต่อการสลายไขมัน และการทำงานของสมอง ช่วยในการกระจายตัวของคอเลสเตอรอล ไม่ให้คอเลสเตอรอลเกาะที่ผนั...

 • crop-1384233087102.png
  อะเซโรลา เชอร์รี่ 1000 มก. วิตามินซีธรรมชาติ ดูแลผิว เสริมภูมิต้านทาน การเลือกประเภทของวิตามินซี...เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย ปัจจุบันนี้วิตามินซีที่จำหน่ายจะมีทั้งในรูปแบบธรรมชาติและร...

 • mega010.jpg
  วิตามิน อี วิตามิน อี ธรรมชาติจุดเริ่มต้นสู่การมีสุขสภาพดี ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนเราได้เปลี่ยนแปลงไป เป็นสังคมเมืองที่แวดล้อมไปด้วยสาเหตุที่บั่นทอนสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน มล...
Visitors: 100,549,724