แอล-คาร์นิทีน

 

แอล-คาร์นิทีน

จัดเป็นสารอาหารชนิดหนึ่ง ที่ร่างกายถูกสร้างขึ้นในร่างกายของเรา โดยสร้างขึ้นมาจากกรดอะมิโน 2 ตัว คือ ไลซีน (lysine) และเมไทโอนีน (methionine)ซึ่งร่ายกายใช้แอลคาร์นิทีนไปในหน้าที่ต่างๆ
หลายอย่าง เช่น เข้าไปช่วยเพิ่มกระบวนการใช้ไขมัน (fat) โดยเร่งการขนส่งกรดไขมัน (fatty acid) เข้าไปในไมโตคอนเดรีย (ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการสร้างพลังงานของเซลล์) หรือจะพูดง่ายๆ ก็คือ
แอล-คาร์นิทีน จะช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนกรดไขมันไปเป็นพลังงานได้นั่นเอง ซึ่งพลังงานที่ได้มานี้ส่วนใหญ่ก็จะถูกใช้สำหรับการทำงานของกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย แหล่งของแอล-คาร์นิทีนที่พบได้แก่ เนื้อ
สัตว์ นมและผลิตภัณฑ์จากนม อะโวคะโด และอื่น ๆ

 

ประโยชน์ของแอล-คาร์นิทีน

 • เร่งการขนส่งกรดไขมันเข้าสู่กระบวนการเผาผลาญ เพื่อให้เกิดเป็นพลังงานแจกจ่ายไปให้เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย
 • ควบคุมน้ำหนัก
 • เพิ่มความทนทานในการออกกำลังกายมากขึ้น
 • ลดอาการเมื่อยล้าหลังการออกกำลังกาย
 • ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์
 • ลดอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ทำให้ง่ายต่อการมีบุตร เนื่องจากแอล-คาร์นิทีนจะไปเพิ่มจำนวนและความแข็งแรงของสเปิร์ม

 

แอล-คาร์นิทีน ลดไขมันได้อย่างไร?

 • เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกาย โดยการเร่งการขนส่งกรดไขมันส่วนเกินเข้าสู่กระบวนการเผาผลาญ

 
แอล-คาร์นิทีน และภาวะผู้มีบุตรยากในเพศชาย

                การศึกษาโดยใช้ แอล-คาร์นิทีน ในกลุ่มผู้ชายที่มีปัญหาการมีบุตรยากที่มีสาเหตุมาจากเชื้อสืบพันธุ์ในเพศชาย (Sperm) อ่อนแอ (คิดเป็น 1 ใน 3 ของสาเหตุการมีบุตรยากทั้งหมด)  พบว่า แอล-คาร์นิทีน  ช่วยเพิ่มปริมาณเชื้อสืบพันธุ์ในเพศชาย (Total Sperm Count and Concentration) มากขึ้น  และยังเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนที่ของเชื้อสืบพันธุ์เพศชายไปสู่เป้าหมายมากขึ้นด้วย (Sperm Motility)

ที่มา: http://www.vistra.co.th/vistra/know_detail.php?know_id=25 [20/2/2014]

 


 • แอล – ไลซีนเป็นกรดอะมิโนที่มีความสำคัญในการสร้างโปรตีนร่างกาย ร่างกายต้องการกรดอะมิโนชนิดนี้เพราะจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ การเสริมสร้างภูมิต้านทาน...

 • แอล-กลูตามีนแอล-กลูตามีน จัดเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ร่างกายสามารถสร้างได้เองในปริมาณเพียงเล็กน้อย ดังนั้นการรับประทานอาหารที่ครบถ้วนจึงค่อนข้างเป็นสิ่งที่จำเป็น และจักเป็นกรดอะมิ...

 • แอล-ธีอะนีนแอล-ธีอะนีน (L-Theanine) และชาวญี่ปุ่นวัฒนธรรมที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำหรับชาวญี่ปุ่นคือ การดื่มชาเขียว เนื่องมาจากความเชื่อที่ว่า ชาเขียวจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น กร...

 • แอล – ฟินิลอะลานินฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine) จัดเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการผลิตโปรตีนในร่างกาย และจำเป็นต่อการสร้างสารสื่อประสาทหรือสารเคมีที่ส่งผ่านสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาทและ...

 • แอล-ออร์นิทีน“แอล-ออร์นิทีน”คืออะไร? แอล-ออร์นิทีนคือ กรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่สำคัญและมีหน้าที่หลายอย่างในร่างกายอาทิ มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ กำจัดสารพิษออกจากตับ เป็นแห...

 • แอล-อาร์จีนีนอาร์จีนีน (Arginine) จัดเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่พบได้ในอาหารจำพวก เนื้อสัตว์ นม ถั่ว ชีส โฮลวีท งา ข้าวกล้อง และอาหารประเภทโปรตีนเกือบทุกชนิด รวมทั้งมีบทบาททางสุขภาพ...

 • ทอรีนทอรีน (Taurine) จัดเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่ง มักพบตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกายเช่น กล้ามเนื้อ เกร็ดเลือด และสมอง จัดเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อการทำงานของระบบประสาท รวมถึงช่วยรักษ...
Visitors: 100,549,768