ไม้ค้ำยัน

รายละเอียดไม้ค้ำยัน

ไม้ค้ำยันขนาด 46",48",50",52"

การเลือกขนาดไม้ค้ำยัน

ให้ผู้ป่วยยืนตัวตรงและให้ส่วนพักของรักแร้อยู่เหนือไม้ประมาณ2-3CM หรือประมาณ 1"

วิธีใช้บริเวณมือจับให้งอแขนที่ 20-30 องศา อยู่ในลักษณะที่สบาย โดยถือไม้ค้ำยันใต้รักแร้ตั้งตรง

กรณีใช้ไม้ค้ำยันข้างเดียว ก้าวเท้าที่ไม่ได้บาดเจ็บพร้อมกับแกว่งไม้ค้ำยันไปข้างหน้า

กรณีใ้ช้ไม้ค้ำยันสองข้างให้แกว่งไม้ค้ำยันทั้งสองไปข้างหน้า ลงน้ำหนักที่ไม้ค้ำยันก่อนที่จะก้าวเท้าที่

ไม่ได้รับบาดเจ็บไปข้างหน้า

Visitors: 100,549,724