บำรุงสมองและระบบประสาท

   สมองต้องการสารอาหารเพื่อใช้ในการทำงาน ซึ่งความสามารถในการทำงานของสมองเกิดจากการสื่อสารกันระหว่างเซลส์ประสาทในสมอง โดยการสื่อสารเกิดขึ้นได้โดยการอาศัยสารเคมีที่สมองสร้างขึ้นเรียกว่า สารสื่อประสาท ทำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลระหว่างเซลส์ประสาทในสมองที่มีอยู่นับล้านๆเซลส์ การสร้างสารสื่อประสาทที่ช่วยเพิ่มการขับเคลื่อนการทำงานของสมอง การควบคุมอารมณ์ การรับประทานอาหาร และการนอนหลับ ส่งผลให้สมองและความคิดทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น สารอาหารเหล่านี้ ได้แก่ DHA /ARA / Omega 3 / Omega 6 / Lutein / Choline / Taurine / Iron / Zinc /Vitamin B12

 
 
อาหารที่จำเป็นต่อระบบประสาทและสมอง

1.) อาหารทะเล
2.) เครื่องในสัตว์
3.) น้ำมันพืช
4.) ผักใบเขียว
5.) นม
6.) ไข่แดง
7.) ถั่วเหลือง
8.) ตับ


 
Visitors: 100,549,768