การดูแลสุขภาพและการใช้ยา


  • dm8.jpg
    เบาหวาน เป็นกลุ่มโรคเมแทบอลิซึมซึ่งมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน น้ำตาลในเลือดสูงก่อให้เกิดอาการปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำและหิวเพิ่มขึ้น หากไม่ได้รับการรักษา เบาหวานอาจก่อให้เกิด...

  • HT01.jpg
    ความดันโลหิต หรือ แรงดันในเส้นเลือดแดงมี 2 ค่าคือ ค่าความดันขณะหัวใจบีบตัว (ค่าตัวบน) และค่าความดันขณะหัวใจคลายตัว (ค่าตัวล่าง) ซึ่งใช้หน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรปรอท ในคนที่อายุ 18 ปี ...

  • อ้วน3.jpg

  • lipo05.jpg
    คอเลสเตอรอลเป็นสารไขมันที่เรียกว่าไขมันและมีความสำคัญสำหรับการทำงานปกติของร่างกาย มันถูกสร้างขึ้นส่วนใหญ่โดยตับ แต่ยังสามารถพบได้ในอาหารบางอย่างที่เรากินมีระดับสูงมากเกินไปของไขมัน...
Visitors: 100,549,724