ความเคลื่อนไหวในวงการยา


  • pepersize.jpg
    กพย.หนุนคลังยกเลิกการเบิกกลูโคซามีน ชี้เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ใช่รอนสิทธิผู้ป่วย

  • Aor_yor.jpg
    อย. คุมเข้มยา Tramadol ป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมหาร...

  • maxresdefault.jpg
    อย.เตือนใช้ "ยาทรามาดอล" ผิดวัตถุประสงค์ หรือเกินขนาด อาจตายได้ ยาทรามาดอล (Tramadol) จัดอยู่ในกลุ่มยาแก้ปวดที่ใช้ระงับปวดที่รุนแรงถึงรุนแรงมากที่สุด แต่ไม่มีฤทธิ์ลดไข้ ยากลุ่มนี...

vitamin E

 

Visitors: 100,549,768